Werkplan

Geïntegreerde aanpak

 

De activiteiten van het project bestaan uit negen werkpakketten die samen volgende elementen integreren:

 •  Twee metingen: een marktstudie bij aanvang (nulmeting) en op het einde van de vierjarige cyclus (effectmeting). Dit staat toe om de evolutie van kennis en houding tegenover en de concrete initiatieven m.b.t. innovatie in kaart te brengen.
 • Trendwatching en kennisbundeling: het continu en van nabij opsporen, volgen en communiceren van binnen- en buitenlandse innovaties in de autorcarsector en van knowhow en onderzoeksgegevens op dit vlak (trendwatching + seminaries en workshops)
 • Stimuleren van productvernieuwing (door middel van seminaries en workshops + innovatiescans)
 • Het verduurzamen van de innovatiegerichtheid(kennisimplementatie d.m.v. structurele doorstroming in de reguliere opleidingen) 

 

 

Overzicht werkpakketten

De werkpakketten, geven een duidelijk overzicht van de aanpak van het project. De overeenkomst met het IWT beschrijft 7 werkpakketten:

 • WP1      Projectmanagement
 • WP2     Marktstudie
 • WP3     Trendwatching
 • WP4     Thematische Seminaries en workshops
 • WP5     Innovatiestimulering
 • WP6     Doorstroming van de innovatiekennis en -expertise naar de toerismeopleidingen
 • WP7      Herhaling marktstudie: effectmeting