Wat is VICA?

 VICA staat voor Vlaams Innovatiecentrum voor de Autocar. 

 

Met dit project willen we zoveel mogelijk autocarbedrijven samen brengen om van nabij kennis te maken met de talrijke opportuniteiten van de e-society. Dat biedt perspectieven om het product “autocar” te revitaliseren. We willen daarbij het belevingselement gedurende de reis in de autocar versterken door inzet van eigentijdse communicatietechnologie en –diensten in de uitrusting van de voertuigen. Door deze ontwikkeling te stimuleren en een innovatief reisaanbod te creëren, moeten we ons kunnen onderscheiden van de concurrerende collectieve vervoersmodi en reisaanbieders. We reiken daarbij concrete handvaten aan om de innovatie-, marketing- en managementkwaliteiten van de autocarondernemer te versterken en te ondersteunen.

 

Het project is een samenwerking tussen VRA, BAAV en Thomas More/Memori


Doel?

 Met dit project beogen we:

 

A. Met betrekking tot het concept autocar:

  • De autocar te integreren in de evoluerende e-society.
  • Het belevingselement van de reis in de autocar te versterken, o.a door inzet van eigentijdse communicatie technologie en -diensten.
  • De innovatie kracht van de autocarsector te verhogen.
  • Nieuwe doelgroepen en marktsegementen aan te boren.
  • De marktpositie te versterken en het marktpotentieel te vergroten.
  • Een verschil te maken met andere collectieve vervoersmodi.
  • Beter in te spelen op trends en evoluties die het autocarproduct kunnen revitaliseren.

B. Met betrekking tot het concept autocartoerisme:

  • De marktpositie van de autocarsector te verbeteren door het ontwikkelen van een eigentijdse en gediversifieerde benadering van "groepstoerisme".
  • Relevante en doelgroepgerichte inzet van online instrumenten die bijdragen tot het verhogen van de belevingswaarde van een reis te stimuleren.